GIẢI PHÁP CHỐNG TRỘM DÀNH CHO SHOP THỜI TRANG, SIÊU THỊ